Amandmani Odbora za poljoprivredu na Zakon o poljoprivrednom zemljištu 21.4.2022. - Marijana Petir