Argumenti protiv gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori 27.10.2021. - Marijana Petir