Da bi bio intelektualac, nije dovoljno završiti fakultet 19.10.2021. - Marijana Petir