Drvo je pokazalo otpornost u potresu 20.10.2021. - Marijana Petir