Hektar poljoprivrednog zemljišta u Nizozemskoj koša 70 000 EUR, a u Hrvatskoj 3 440 EUR 6.4.2022. - Marijana Petir