Izrada božićnih ukrasa sa s.Samuelom u Hrvatskoj kući Materina priča 3.12.2021. - Marijana Petir