Izvješće o radu Europskog vijeća u 2020. 19.01.2021. - Marijana Petir