Korištenje 30 milijardi EUR-a u slijedećih 10 godina mora se dobro planirati 19.5.2021. - Marijana Petir