Kvalitetnu ribu izvozimo a onu lošije kvalitete uvozimo