Kvalitetnu ribu izvozimo a onu lošije kvalitete uvozimo - Marijana Petir