M.Petir o položaju osoba s invaliditetom na tržištu rada - Marijana Petir