Male sredine zaslužuju razvoji, oni koji misle drugačije imaju komunistički mentalitet! - Marijana Petir