Mentalitet kulture smrti ne daje nikakvu priliku životu 13.5.2022. - Marijana Petir