Nacionalna razvojna strategija, rasprava i replike 27.1.2021. - Marijana Petir