Ovo je rasprava o pravima a ne o privilegijama 17.3.2021.