Petir postavila pitanje o položaju hrvatskih branitelja - Marijana Petir