Poljoprivrednike treba nagraditi za važan posao koji rade za sve nas - Marijana Petir