Protivim se izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada u Hrvatskoj 27.10.2021. - Marijana Petir