Rasprava o prilagodbi sa zakonodavstvom EU 5.2.2021. - Marijana Petir