Rok koliko meso može biti smrznuto trebamo propisati nacionalnim pravilima 16.3.2022. - Marijana Petir