U komasaciju ide 18 000 m2 poljoprivrednog zemljišta 16.3.2022. - Marijana Petir