Ukidanje viza za Ameriku i uspostava novih letova 27.11.2020. - Marijana Petir