Uvodi se osiguranje za štete od divljači 13.11.2020. - Marijana Petir