Vlasništvo više neće biti prepreka obnovi 20.10.2021.