Vlasništvo više neće biti prepreka obnovi 20.10.2021. - Marijana Petir