Vodiči moraju položiti posebne ispite za lokalitete koji se tiču Domovinskog rata 18.3.2021.