Zaštita Jadrana bit će snažnija zbog proglašenja IGP 21.1.2021.