Zbrinjavanje RAO trebalo je riješiti u dijalogu sa Slovenijom 9.2.2022. - Marijana Petir